AOP doet mee aan de nieuwe trend van groene daken

Project Info

  • Category

    Groen dak

Groendaken zijn veel meer dan een trend en zijn ook niet alleen mooi om naar te kijken. Voor gemeenten en steden zorgt de opkomst van groendaken voor een leukere stadsbeleving want het is nu eenmaal aangenamer om op bloemen, planten en/of gras te kijken dan naar een kaal plat dak. Maar er zijn nog andere pluspunten:

1. Extra leefruimte: wie over een plat dak beschikt ,kan overwegen om er extra leefruimte van te maken of een daktuin. Op grotere schaal kun je denken aan een alternatief park.

2. Verbeterde luchtkwaliteit: groen zorgt voor opname van onder meer stikstofoxiden, fijn stof en andere schadelijke stoffen. Er is ook een beperkte omzetting van CO2 naar zuurstof.

3. Minder energieverlies: een groendak zorgt voor extra isolatie bovenop de al bestaande dakisolatie. Concreet: tijdens de zomer wordt het dak minder snel warm en tijdens koude winters zal er minder gestookt moeten worden.

4. Levensduur: volgens sommige bronnen kan een groendak de levensduur van een klassiek dak verlengen met 20 tot 30 jaar. De extra laag ‘groen’ zorgt er in elk geval voor dat de dakbedekking het minder hard te verduren krijgt van temperatuur en UV-stralen.

5. Efficiëntie zonnepanelen: zonnepanelen werken niet optimaal bij te hoge temperaturen. Een groendak zorgt ervoor dat de temperaturen aan het oppervlak worden getemperd.

6. Biodiversiteit: voor de ene een nadeel, maar voor de andere – en voornamelijk de natuur – een voordeel: groendaken zijn een belangrijke biotoop voor fauna en flora.

7. Geluiddempend: behalve het isoleren van temperatuur zorgen groendaken ook voor een betere geluidsabsorptie. Kortom, het is minder lawaaierig in huis of op kantoor. Een grondlaag van 20 cm kan het geluid met liefst 46 dB doen afnemen.

8. Buffervat: een groendak vormt een natuurlijke buffer tussen neerslag en afvoersysteem. Zo’n 50% van het water wordt geabsorbeerd en gefilterd waarna het vertraagd naar de riolering gaat. Rioleringsstelsels worden bijgevolg minder belast.

Opgelet: laat de basis voor je groendak uitvoeren door specialisten. Weet bovendien dat een groendak voor een extra belasting van je dak zorgt; de fundering moet dus voldoen. Check ook vooraf of je een bouwvergunning nodigt hebt. Besef tot slot ook dat een groendak moet onderhouden worden en extra fauna aantrekt: slakken, insecten, vogels, etc.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

Subsidies: in veel gemeentes kom je in aanmerking voor een subsidie; via de online premiezoeker kan je nagaan of jouw gemeente dergelijke subsidies toekent.